Zaproszenie do składania ofert Spr. MGOPS.26.4.17

Kozienice, dnia 29.05.2017r.

Spr. Nr: MGOPS.26.4.17

 

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro

na zakup i dostawę tonerów i tuszy na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kozienicach oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie

 

I. Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa fabrycznie nowych tonerów i tuszy do siedziby Zamawiającego – Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach                              ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 26-900 Kozienice. Continue reading Zaproszenie do składania ofert Spr. MGOPS.26.4.17

Zaproszenie do składania ofert Spr. Nr MGOPS.26.3.17

Kozienice, dnia 25.05.2017r.

Spr. Nr: MGOPS.26.3.17

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro

na sprzedaż i dostawę materiałów biurowych i papierniczych na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie

I. Opis przedmiotu i warunków zamówienia: Continue reading Zaproszenie do składania ofert Spr. Nr MGOPS.26.3.17

Ogłoszenie o naborze

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje pracownika na stanowisko rehabilitanta.

Miejsce pracy: Warsztat Terapii Zajęciowej w Przewozie

Zadanie: rehabilitacja ruchowa osób niepełnosprawnych-uczestników WTZ

Wymagania: wykształcenie wyższe na kierunku fizjoterapia

Forma zatrudnienia: umowa na ½ etatu lub umowa-zlecenie

tel. 506-317-003

Osoba do kontaktu: Danuta Bernacik-kierownik WTZ

Zaproszenie do składania ofert Spr. Nr MGOPS.26.2.17

Kozienice, dnia 06.03.2017r.

Spr. Nr: MGOPS.26.2.17

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty  30 000 euro

na sprzedaż i dostawę druków akcydensowych na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach oraz Referatu Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz Świadczeń wychowawczych Continue reading Zaproszenie do składania ofert Spr. Nr MGOPS.26.2.17

Zaproszenie do składania ofert Spr. Nr MGOPS.26.1.17

Kozienice, dnia 03.03.2017r.

Spr. Nr: MGOPS.26.1.17

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro

na sprzedaż i dostawę środków czystości na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej przy MGOPS Continue reading Zaproszenie do składania ofert Spr. Nr MGOPS.26.1.17

Informacja dla Oferentów

Przewóz, dn. 19.12.2016r.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Przewozie przy M-GOPS w Kozienicach

Przewóz 2A

26-900 Kozienice

 

Informacja  dla Oferentów

Dotycząca rozstrzygnięcia postępowania na dostawę 40 krzeseł szkolnych

dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert  wpłynęły następujące oferty(wg kolejności wpływu-od najmłodszej): Continue reading Informacja dla Oferentów