Zaproszenie do składania ofert na dostawę tonerów i tuszy Spr. Nr MGOPS.26.13.17

Kozienice, dnia 12.12.2017r.

Spr. Nr: MGOPS.26.13.17

 

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro

na zakup i dostawę tonerów i tuszy na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kozienicach.

I. Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa fabrycznie nowych tonerów i tuszy do siedziby Zamawiającego – Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach                              ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 26-900 Kozienice. Continue reading Zaproszenie do składania ofert na dostawę tonerów i tuszy Spr. Nr MGOPS.26.13.17

Zaproszenie do składania ofert na dostawę art. spożywczych do MGOPS Spr Nr MGOPS.26.12.17

Kozienice, dnia 06.12.2017r.

Spr. Nr: MGOPS.26.12.17

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro

na dostawę artykułów spożywczych do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kozienicach w 2018r.

 

I. Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych z podziałem na części:

CZĘŚĆ I: „Dostawa pieczywa” Continue reading Zaproszenie do składania ofert na dostawę art. spożywczych do MGOPS Spr Nr MGOPS.26.12.17

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i dowóz posiłków do szkół Spr. Nr MGOPS.26.11.17

Kozienice, dnia 04.12.2017r.

Spr. Nr: MGOPS.26.11.17

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.M. Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza
do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro
na przygotowanie i dowóz posiłków do szkół dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kozienice w 2018r.

 

I. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest  przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków jednodaniowych w ilości około 94 porcji dziennie przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem wakacji, ferii oraz innych dni wolnych od zajęć dydaktycznych; dla dzieci uczęszczających do n/w placówek oświatowych z terenu gminy Kozienice w 2018r. Continue reading Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i dowóz posiłków do szkół Spr. Nr MGOPS.26.11.17

Zaproszenie do składania ofert na usługę wykonanian nawierzchni z kostki brukowej Spr. Nr MGOPS.26.10.I.17

 

Spr. Nr: MGOPS.26.10.I.17                               Kozienice, dnia 26.09.2017r.

 

Powtórne zaproszenie do składania ofert


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro
na usługę wykonania nawierzchni z kostki betonowej brukowej na terenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach.

I.  Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

1.  Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania nawierzchni z kostki betonowej brukowej na terenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 26-900 Kozienice. Continue reading Zaproszenie do składania ofert na usługę wykonanian nawierzchni z kostki brukowej Spr. Nr MGOPS.26.10.I.17

Zaproszenie do składania ofert na usługę wykonania nawierzchni z kostki brukowej Spr MGOPS.26.10.17

 

Spr. Nr: MGOPS.26.10.17                                      Kozienice, dnia 12.09.2017r.

 

Zaproszenie do składania ofert
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro
na usługę wykonania nawierzchni z kostki betonowej brukowej na terenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kozienicach.

I.  Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

1.  Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania nawierzchni z kostki betonowej brukowej na terenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 26-900 Kozienice. Continue reading Zaproszenie do składania ofert na usługę wykonania nawierzchni z kostki brukowej Spr MGOPS.26.10.17

Zaproszenie do składania ofert Spr. Nr MGOPS.26.9

Kozienice, dnia 25.08.2017r.

Spr. Nr: MGOPS.26.9.17

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro

na zakup i dostawę węgla typu eko-groszek; typ 31 lub 32 do Warsztatu Terapii Zajęciowej

w Przewozie w sezonie grzewczym 2017/2018

I.   Opis przedmiotu  i warunków zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa węgla typu eko-groszek; typ 31 lub 32 o następujących parametrach: Continue reading Zaproszenie do składania ofert Spr. Nr MGOPS.26.9