Zaproszenie do składania ofert MGOPS.26.4.I.18

Spr. Nr: MGOPS.26.4.I.18

Kozienice, dnia 30.05.2018

Zaproszenie do składania ofert


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro
na usługę czyszczenia, odgrzybiania i malowania frontu elewacji oraz remontu podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy MGOPS w Kozienicach,
pod adresem: Przewóz 2A, 26-900 Kozienice

I.  Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

1.  Przedmiotem zamówienia jest usługa czyszczenia, odgrzybiania i malowania frontu elewacji oraz remontu podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej,
pod adresem: Przewóz 2A, 26-900 Kozienice. Continue reading Zaproszenie do składania ofert MGOPS.26.4.I.18

Zaproszenie do składania ofert Spr. Nr MGOPS.26.4.18

Spr. Nr: MGOPS.26.4.18

Kozienice, dnia 15.05.2018

Zaproszenie do składania ofert


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro
na usługę czyszczenia, odgrzybiania i malowania frontu elewacji oraz remontu podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy MGOPS w Kozienicach,
pod adresem: Przewóz 2A, 26-900 Kozienice

I.  Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

1.  Przedmiotem zamówienia jest usługa czyszczenia, odgrzybiania i malowania frontu elewacji oraz remontu podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej,
pod adresem: Przewóz 2A, 26-900 Kozienice. Continue reading Zaproszenie do składania ofert Spr. Nr MGOPS.26.4.18

Informacja dla Oferentów Spr Nr MGOPS.26.3.18

Kozienice, dnia 26.04.2018r.

W związku z zapytaniem z dnia 26.04.2018r. dotyczącym prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu AGD, na potrzeby stołówki MGOPS w Kozienicach Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na propozycję zmywarki o wymiarach 835 mm x 665 mm x 565 .

KIEROWNIK MGOPS

Halina Grudzień

Zaproszenie do składania ofert Spr. Nr MGOPS.26.3.18

Kozienice, dnia 18.04.2018r.

Spr. Nr: MGOPS.26.3.18

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro
na zakup i dostawę sprzętu AGD na potrzeby stołówki
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach.

 

I. Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych urządzeń AGD na potrzeby stołówki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: lodówko- zamrażarki oraz zmywarki z funkcją wyparzania. Continue reading Zaproszenie do składania ofert Spr. Nr MGOPS.26.3.18

Zaproszenie do składania ofert Spr MGOPS.26.2.18

Kozienice, dnia 27.03.2018r.

Spr. Nr: MGOPS.26.2.18

 

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty  30 000 euro

na sprzedaż i dostawę druków akcydensowych na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach oraz Referatu Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz Świadczeń Wychowawczych

 

I. Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa druków akcydensowych do siedziby Zamawiającego.
  2. Szczegółowe warunki wykonywania dostaw określa umowa zawarta z Dostawcą zgodnie z załącznikiem Nr 2  do „zaproszenia do składania ofert.” Continue reading Zaproszenie do składania ofert Spr MGOPS.26.2.18

Zaproszenie do składania ofert Spr. Nr MGOPS.26.1.18

Kozienice, dnia 05.03.2018r.

Spr. Nr: MGOPS.26.1.18

 

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro

 na dostawę środków czystości na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej przy MGOPS

 

I. Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości.
  2. Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba MGOPS –  ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 26-900 Kozienice oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej Przewóz 2A, 26-900 Kozienice. Continue reading Zaproszenie do składania ofert Spr. Nr MGOPS.26.1.18